Word Audio Publishing
Pic_Wapi_3.jpg

Det här är word Audio publishing

Word Audio Publishing, som också kallas wapi, är ett digitalt förlag utan gränser. Vi är Sveriges största oberoende ljudboksförlag med försäljning på över en miljon böcker per år. Vi är förnyare av både branschen som sådan och inom nya format och marknader. Vårt mål är att skapa och ge ut underhållande stories för en bred publik både i och utanför Sverige.

this is word audio publishing

Word Audio Publishing, also known as wapi, is a digital publisher without limits. WE ARE SWEDEN’S LARGEST INDEPENDENT AUDIO BOOK PUBLISHER, SELLING OVER ONE MILLION BOOKS PER YEAR. we are renewing both the business, the formats and the market. our goal is to create and to publish entertaining stories for a broad audience both in and outside of sweden.

 
iStock-92237752.jpg

wapi content

Vi jobbar med olika linjer av utgivning och projekt med den digitala marknaden i fokus. Vi skapar originalutgivningar i samarbete med utvalda författare och gör även sekundärutgivningar i samarbete med andra förlag, agenter och författare.

wapi content

with differerent lines in our publication we are mainly working towards the digital market. we are producing original content in collaboration with selected authors and by publishing subsidiary rights in collaboration with both authors, agents and publishing houses.


 
 
 
 
 
 
  • the universe and beyond

 
 
 
 
 
 
Louisiana.jpg