Hemsidelogga.jpg
 

Historia

Word Audio Publishing Intl. (WAPI) är en sammanslagning av bolagen HörOpp! och Ordfront Ljud som grundades 2006 resp. 2009 av Mattias Lundgren och Lars Brahme. Mattias och Lars, två studiovana musiker, tänkte att om man kan spela in musik kan man spela in ljudböcker. med denna insikt tog de sig in i förlagsbranschen och utmanade gamla förlagstraditioner. Traditionerna har fortsatt att brytas. 2015 fick bolaget sitt nuvarande namn, nya medarbetare och med det nytt driv. Från att ha producerat runt 40 titlar/år ökade vi 2015 till 70 titlar, 2016 till 120 titlar, 2017 till 150 titlar/år. 2018 är målet en utgivning på 200 titlar. 2017 lämnade Lars Brahme WAPI och Mattias Lundgren gick därmed in som CEO. Samtidigt fick vi fler delägare, bl.a. Jessica Rudin som idag är COO. Idag består WAPI av ett tajt team som tillsammans arbetar med vårt (främst) digitala content och sprider det ut i olika kanaler och till nya länder.


history

Word Audio Publishing Intl. (WAPI) is a merger of the two companies HörOpp! and Ordfront Ljud, founded in 2006 and 2009 by Mattias Lundgren and Lars Brahme. Mattias and Lars, two musicians who knew their ways around the studio, figured that if you can record music then you can record audio books. With that knowledge they entered the publishing industry and thereby started to challenge old publishing traditions. The breaking of traditions has continued and the merger resulted in our new name Word Audio Publishing Intl. in 2015. Around the same time new employees were hired and with that new drive and expansion followed. Starting at around 40 titles/year we increased our production to 70 titles 2015, 120 titles 2016, 150 titles 2017. Our target for 2018 is to publish 200 titles. Lars Brahme left WAPI in 2017 and Mattias Lundgren became CEo. With that WAPI took in new partners, amongst them Jessica Rudin, today COO. Today WAPI consists of a tight team working with our (mainly) digital content spreading it on various platforms and to new countries.vision

WAPI är ett ledande culture tech-bolag för berättelser inom den digitala marknaden – både i och utanför Sverige. vi jobbar med utgivning av framför allt ljud - och e-böcker.

Vårt mål är att tillsammans med våra författare skapa intressanta, spännande och relevanta berättelser för och om vår samtid. Vi siktar både brett och smalt, högt och lågt och vi gör det med full kraft och energi och jobbar hela tiden för att nå högre - the universe and beyond.

redan under 2018 kommer vi att finnas på fyra internationella marknader.


vision

word audio publishing is a leading culture tech company for stories in the digital market – both in and outside of sweden. we publish primarily audio books and e-books.

our goal is, in collaboration with our authors, to create interesting, engaging and relevant stories for and about our modern society. We aim wide and narrow, high and low and we do it fully and energetically and are constantly working to reach higher - the universe and beyond.

in 2018 we will be operating in four international markets.