iStock-881575786.jpg
 
 

WAPI Content

WAPI har två olika linjer av utgivning. Dels sekundärutgivning där vi producerar ljud av färdigt textmaterial. Ur dessa samarbeten med förlagen och författarna har vi byggt vår verksamhet. I nuläget ger vi ut ca 3 titlar per vecka och målet är en utgivning på ca 200 titlar 2018. Bland dessa finns många av våra stora namn och titlar som legat på topplistorna.

WAPI skapar även egenproducerat material för den digitala marknaden. I det här arbetet kontaktar vi författare för samarbete där vi antingen tillsammans med dem eller utifrån en en färdig idé skapar material tänkt direkt till ljud. Många års erfarenhet av branschen och med kunskap om både försäljning och vinnande genrer och koncept i kombination med kreativa författarskap. En given succécocktail.

WAPI has two separate lines of published content. One is secondary rights publishing where we produce audio and/or e-books from written and mostly published material. It is from these collaborations with publishers and writers that we have built our business. At this point we are publishing around 3 titles/week and have a 200 title target for 2018. Among the titles on this line are many of our big writers and top sellers.

We are also producing our own material for the digital market. Doing so we collaborate with authors where we either ask them to write from a certain storyline, point of view or an idea creating material primarily with audio in mind. With our many years in the audio publishing business combined with our knowledge about sales and winning concepts in combination with creative authorships. A road to success.