Word Audio publishing har olika typer av utgivning. vi ger bland annat ut böcker som tidigare publicerats fysiskt av andra förlag. en växande del av vår utgivning är även våra egenproducerade titlar där vi i nära samarbete med författare skapar material speciellt riktat till främst ljudbokspubliken.

VÅR LÅNGA ERFARENHET AV BRANSCHEN OCH GEDIGNA KUNSKAP OM VAD SOM SÄLJER ÄR EN OSLAGBAR KOMBINATION.


WORD AUDIO PUBLISHING HAS SEVERAL DIFFERENT LINES OF PUBLISHING. WE FIND AND ACQUIRE AUDIOBOOK RIGHTS OF TITLES THAT WE FEEL HAVE THAT LITTLE EXTRA SPARK TO THEM. THESE TITLES HAVE IN MANY CASES ALREADY BEEN PUBLISHED AS PHYSICAL BOOKS. WE ALSO PUBLISH BOOKS DIRECTLY TO THE DIGITAL ARENA. In close collaboration with authors we also produce our own content or originals based. Our goal is to publish these books world wide.

OUR VAST EXPERIENCE OF THE BUSINESS AND OUR SOLID KNOWLEDGE OF WHAT SELLS IS A RECIPE FOR SUCCESS!


projekt yrsa - vårt eget material

I NÄRA SAMARBETE MED UTVALDA FÖRFATTARE TAR VI FRAM MATERIAL DÄR VI PÅ FÖRLAGET KOMMER MED EN IDÉ ELLER LÅTER FÖRFATTARNA SKAPA SJÄLVA UTIFRÅN GEMENSAMT UPPSATTA RAMAR. ALLT FÖR ATT SKAPA DEN ULTIMATA UPPLEVELSEN FÖR LYSSNAREN.


project yrsa - our own material

IN CLOSE COLLABORATION WITH SELECTED AUTHORS WE CREATE MATERIAL WHERE WE AS PUBLISHER BRINGS THE IDEA OR WE LET THE AUTHORS CREATE ON THEIR OWN BASED ON SET FRAMEWORKS. THE GOAL IS TO CREATE THE ULTIMATE EXPERIENCE FOR THE LISTENER.


F_CA_Nadastoten.jpeg

colorized audio - ett nytt sätt att lyssna!

UNDER VÅREN 2018 PÅBÖRJADE VI ETT PROJEKT I SAMARBETE MED LJUDSTUDION READ OUT LOUD DÄR VI VILLE SKAPA ETT NYTT FORMAT INSPIRERAT AV FILM. MED EN MÄNGD SKÅDESPELARE BÖRJADE VI DET INTENSIVA ARBETET MED ATT SKAPA SCENER OCH LJUDLÄGGA EN FÖRKORTAD VERSION AV CHRISTINA LARSSONS “NÅDASTÖTEN”. RESULTATET BLEV COLORIZED AUDIO!

LYSSNA PÅ ETT KLIPP HÄR NEDAN ELLER KIKA PÅ BILDER BAKOM KULISSERNA FRÅN INSPELNINGEN.


colorized audio - a new way of listening!

In spring 2018, we started a project in collaboration with the audio studio Read out loud WHERE WE AIMED TO CREATE A NEW FORMAT INSPIRED BY CINEMA. WE STARTED WORKING WITH A NUMBER OF ACTORS ON CREATING SCENES AND ADDING AUDIO TO A NEW VERSION OF CHRISTINA LARSSON’S “NÅDASTÖTEN”. AFTER AN INTENSE PERIOD, THE RESULT BECAME COLORIZED AUDIO.

Listen to a clip below or look at the BEHIND-THE-SCENES PICTURES..


Risky romance - lättsmält njutning för alla sinnen

UNDER VÅR LABEL RISKY ROMANCE GER VI UT ROMANCE, EROTIK OCH LÄTTILLGÄNGLIGA DECKARE. LÄGG UNDAN SKÄMSKUDDEN FÖR VI VET ATT DU VILL LYSSNA OCH SOM ALLA VET: “DET BÄSTA MED LJUDBÖCKER ÄR ATT MAN HAR HÄNDERNA FRIA…”


risky romance - easy pleasure for all senses

UNDER OUR LABEL RISKY ROMANCE WE PUBLISH ROMANCE, EROTICA AND EASY CRIME, SETTING ALL SHAME ASIDE. WE KNOW YOU WANT TO LISTEN AND AS EVERYONE KNOWS: “THE BEST THING ABOUT AUDIO BOOKS IS THAT YOUR HANDS ARE FREE…”

Risky_Romance_svart_bakgrund.png

ett utdrag ur vår katalog på nära 1000 titlar

an extract from our catalogue with close to 1000 titles